http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/tyrgovsko-pravo_CMYK_2007.jpg

Търговско право за икономисти

Категория Автор

15,00 лв.

Резюме

Учебникът е написан съгласно учебната програма по дисциплината „Търговско право“ за студентите от икономическите специалности на Университета за национално и световно стопанство, но може да се ползва и за преговор преди изпита от студентите от специалност Право.

Теоретичните спорове за същността на отделните правни явления са сведени до минимум с цел да се облекчат студентите от неюридическите специалности при изучаването на търговското право. За сметка на това в учебника са разгледани въпросите за борсовите сделки, дистрибуторския договор, строителните и туристическите сделки, договора за битови услуги и издателския договор. Ето защо той е най-изчерпателният учебник по търговско право за икономисти в България.

Материята относно търговската несъстоятелност е дадена накратко с оглед нуждите на студентите икономисти.

Учебникът е съобразен с последните изменения на Търговския закон, на Закона за търговския регистър и с Кодекса за застраховането.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.