Търговско право. Общи положения. Търговско представителство. Видове търговци - Учебно помагало

Търговско право. Общи положения. Търговско представителство. Видове търговци – Учебно помагало

Категория Автор

12,00 лв.

Изчерпан

Резюме

Помагалото е предназначено за студентите от ЮФ на УНСС, изучаващи дисциплината „Търговско право“. То обхваща първата част от изучаваната в дисциплината материя, а именно: общи положения, търговско представителство, видове търговци. Проблематиката е разделена на теми съобразно програмата на учебната дисциплина. Темите включват: кратък план; посочване на основните нормативни актове и разпоредби; основна и допълнителна литература; въпроси за проверка на знанията; задачи за самостоятелна работа; приложения. През няколко теми, групирани според разглежданата в тях проблематика, са дадени затворени тестове, чрез които може да се проверява усвояването на знанията.

Допълнителна информация

Допълнителна информация