http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Liuben-Kornezov_Civil-Procedure.jpg

Същност и принципи на гражданското съдопроизводство

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

В тази монография е посочен накратко фундамента на гражданското съдопроизводство, с оглед на новия ГПК. На тези основи се градят институциите на гражданския процес. За да бъдат разбрани, трябва да познаваме същността и принципите на гражданското съдопроизводство.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.