http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica.Konstantin.Tanev_.RIMSKO.CHASTNO.PRAVO_.jpg

Римско частно право

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Помагалото включва текстове и справочни материали за студентите, изучаващи дисциплината Римско частно право в материята на личното и семейното право и гражданския процес.

В материалите са включени текстове и хронологични справки за периодите в развитието на Римското право, необходими за семинарните занятия.

Допълнителна информация

Допълнителна информация