Развитие на общата селскостопанска политика на европейския съюз

Категория Автор

19,90 лв.

Резюме

В хода на историческото си развитие Европейският съюз, признат като уникална по рода си sui generis организация, претърпява множество трансформации, които се отразяват осезаемо върху провежданите от него политики в различните обществени сектори. Този процес намира своето основание в нестихващия стремеж на европейското обединение да се усъвършенства и да постига възможно най-ефективно основните си цели. Освен този вътрешен стремеж съществено въздействие върху процеса на трансформация на Европейския съюз през последните десетилетия и до днес, оказват редица външни фактори и явления. Основните сред тях са усложнените международни отношения, глобализацията, ускореното развитие на научно-технологичния прогрес, киберпрестъпността, измененията в климата, миграционната криза, последиците от финансовата и икономическата криза, световната пандемия от COVID-19. Посочените фактори и явления, по-специално последиците от тях, водят до дълбоки промени в политиките, които Съюзът провежда. По-голяма част от тези промени в историческото развитие на Общността са анализирани от български и чужди учени. Eдна от най-важните политики на Европейския съюз обаче все още не е изследвана задълбочено и обстойно в българската правна доктрина. Това е Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-565-7

Автор

Брой страници

200

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.