Право на европейския съюз

Право на европейския съюз

Категория Автор

14,00 лв.

Резюме

Този труд е опит да се представят в кратък и обобщен вид основните въпроси и проблеми на правото на ЕС. Значението на правото на ЕС за уреждане на обществените отношения на територията на държавите членки, в това число и на територията на България, е извън съмнение.  Свидетелството за възприемане на това разбиране е все по-широкото навлизане на учебната дисциплина „Право на ЕС“  в учебните планове на различни специалности на висшето образование. Изучаването на правото на ЕС е от важно значение не само за студентите от юридическата специалност, но и за тези от икономическите специалности. Познаването на правилата на вътрешния пазар на ЕС е необходима предпоставка за успешно участие в отношенията във връзка със стопанския оборот на територията на Съюза и в частност в границите на България. Правилата на вътрешния пазар могат да бъдат разбрани само след запознаването с предмета, принципите, източниците на правото на ЕС, институциите и тяхната компетентност, приемането на актовете, прилагането и контрола за спазването на правото на ЕС и т.н. Следващите страници целят да очертаят най-важните въпроси на правото на ЕС и са предназначени за студентите от неюридически специалности, а също и за всеки, който има желание да получи представа за правото на Европейския съюз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.