http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/cover1.jpg

Основи на правото

Категория Автор

19,90 лв.

Резюме

Въпросът за възникването на правото е свързан с изследване на проблема за появата на първото известно на човечеството право и с изследването на причините, довели до това явление. Това не е въпрос само на началото на правото като явление, но и въпрос на философското третиране на зараждащия се процес. От друга страна, би трябвало да имаме предвид дали се разглежда възникването на позитивното право или на правото изобщо като един социален и нравствен факт. Защото с появата на правото са свързани възникването и утвърждаването на нови социални, морални и политически отношения в обществото, с отхвърлянето на определени стереотипи и налагането на нови, с появата на нов тип защита, от която се нуждае човекът. С други думи, самото възникване на това явление е свързано по определен начин с появата на други явления, които са били непознати за човечеството до един определен исторически момент. Появата на правото оказва влияние върху цялостното развитие на обществото, като налага ново качество както на самото общество, така и на държавата.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.