http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/2.OSNOVI.NA_.PRAVOTO_POMAGALO.jpg

Основи на правото (учебно помагало)

Категория Автор

12,00 лв.

Резюме

Учебното помагало по дисциплината Основи на правото е предназначено за изучаващите тази дисциплина студенти от неюридически специалности в УНСС. То цели да ги подпомогне при изучаването на дисциплината и при проверка на усвояването на изучавания материал. Всяка глава съдържа подробен план на съответната проблематиката, посочване на основната нормативна уредба и литература, дефиниции на основните правни понятия по съответната тема, тестови въпроси и задачи за проверка на знанията. Според спецификата на темата има включени също казуси, образци, примерни договори и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация