НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО Особена част – престъпления, свързани с националната сигурност на държавата

Категория Автор

25,90 лв.

Резюме

Обществените отношения, свързани с националната и с конвенционалната сигурност, все по-често биват застрашени в условията на динамично развиваща се в глобален план икономическа и политическа обстановка, съпътствана с военни операции и териториални конфликти.
Предотвратяването на дестабилизация на вътрешния правов ред е мислимо единствено при познаване на елементите на деянията, които са от естество да накърнят интересите на Републиката и основните права на личността на всеки гражданин. Воден от това разбиране, авторът представя изложение на състави на престъпления, въздигнати в такива в особената част на Наказателния кодекс на Република България, и свързани с националната и с конвенционалната (вътрешна) сигурност, базирано на теоретични постановки и на съдебна практика по приложението на закона.
Този подход цели не само постигане на задълбочено теоретично познание за всеки един от изследваните проблеми, но и да улесни адресатите в усвояването на материята чрез представяне на практическия израз на престъпната дейност, изследвана в съдебните решения.
По тези съображения настоящият лекционен курс би бил особено полезен за обучаващите се в специалност „Право“, „Национална сигурност“ и други учебни дисциплини, насочени към установяване и превенция на правонарушения на вътрешния ред и сигурност. Със същата сила горното важи и за практикуващите юристи и специалисти в съответните области, доколкото изложението последователно изяснява фактическия състав на отделните престъпления, респективно е меродавен за определяне съставомерността на обективирана престъпна деятелност.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-661-6

Автор

Брой страници

266

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

ИК – УНСС не приема директно поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.