http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/cover.D.Marinova_Mejdunarodno.chastno.pravo_.jpg

Международно частно право

Категория Автор

15,00 лв.

Резюме

Учебното помагало по международно частно право е предназначено за студентите от пети курс на Юридическия факултет на УНСС, които изучават тази задължителна учебна дисциплина. То е съставено с цел да подпомага студентите при изучаване на международното частно право, но НЕ замества учебника, който е основната правна литература, нито необходимостта от изучаване на правните източници и практиката. Наред с това препоръчително е ползването и на друга правна литература.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.