http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/muleshkova.jpg

Международно морско публично право

Категория Автор

24,90 лв.

Резюме

Учебникът е опит да се представят в обобщен вид и систематизирано основните институти и правни понятия на съвременното международно морско публично право, което претърпя съществени промени след средата и в края на ХХ в. Смело може да се твърди, че международното морско право е станало в по-голямата си част конвенционно (договорно) право, тъй като редица общо-признати институти не само са кодифицирани, но и са претърпели прогресивно развитие.

Допълнителна информация

Допълнителна информация