http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Konkurentno-pravo_Ivan-Cvetanov.jpg

Конкурентно право - учебно помагало

Категория Автор

15,00 лв.

Резюме

Книгата представлява първата и уникална систематизация на въпросите на конкурентното право в българската учебна правна литература. Той е предназначен за подготовка на студентите от специалност Право в Юридическия факултет на УНСС, изучаващи учебната дисциплина Конкурентно право, и съответства на утвърдените учебен план и учебна програма на тази дисциплина.

Чрез включване в помагалото на примерни тестови въпроси и примерни теми за курсови работи на студентите е предоставена възможността сами да проверяват степента на подготовката си при усвояване на преподаваната материя, както и да демонстрират инициативност в посока на задълбоченото й самостоятелно изследване.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.