Договор за франчайзинг. Добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението му

13,90 лв.

Резюме

В този сборник са отразени резултатите от изпълнението на научен проект на тема: „Изследване и представяне на добри практики при изготвянето, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг“, по договор № НИД НИ-19/2016 г. в УНСС. Изследването е проведено от научен колектив с ръководител доц. д-р Захари Торманов – Юридически факултет на УНСС, катедра „Частно­правни науки“. Членовете на екипа са доц. д-р Радко Радев – катедра „Индустриален бизнес“, гл.ас. д-р Илонка Горанова – катедра „Публичноправни науки“, докторант Кристина Стефанова – катедра „Частноправни науки“.

Целта на научния проект беше събиране и анализ данни за състоянието на франчайзинга в България като цяло, както и за конкретните договорни условия, при които оперират настоящите франчайзинг вериги и предприятия. Въз основа на събраната и анализирана информация беше планирано да се изготви доклад, в който да се обобщят добрите практики по подготовката, сключването и изпълнението на договор за франчайзинг. Другата основна цел беше да се изработи адекватен модел на договор за франчайзинг (типов договор), който да включва постиженията на франчайзинговата практика в международен план, но и да бъде адаптиран към икономическата среда и юридическата рамка в Република България.

Обект на изследването бяха българските търговски дружества – франчайзодатели и франчайзополучатели, които имат бизнес, организиран въз основа на договори за франчайзинг, както и сключените договори за франчайзинг и до­брите практики при изготвянето, сключването и изпълнението им. Анализирана беше и съдебната практика по договори за франчайзинг, доколкото такава е налична. Въз основа на така поставените цели и извършената изследователска работа бяха постигнати резултатите, които представяме в този сборник.

Sadarjanie
Pages

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-339-4

Автор

, , ,

Брой страници

286

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.