Договор за международен превоз на товари, извършван изцяло или частично по море

Договор за международен превоз на товари, извършван изцяло или частично по море

Категория Автор

14,00 лв.

Резюме

Изданието съдържа правна уредба на договора за международен превоз на товари, извършван изцяло или частично по море, начина на неговото сключване, права и задължения на страните. Има приложение – сравнителна таблица на конвенцията на ООН относно договори за международен превоз на товари, извършван изцяло или частично по море и други конвенции за морския превоз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.