Договор за международен автомобилен превоз на стоки

Договор за международен автомобилен превоз на стоки

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

Изданието е първото в българската правна литература съчинение, в което с монографична задълбоченост въз основа на подготвителните материали е извършен обстоен правен анализ на едноименната конвенция на ООН, известна вече като Ротердамските правила. Авторът, който е дългогодишен председател на Българската асоциация по морско право, подлага на строг анализ и критично оценява нововъведенията в правната уредба на международните морски и/или комбинирани превози на товари. Ползването от монографията, особено в предстоящото обществено обсъждане за решаване на въпроса за ратификация от Република България и/или  присъединяване на Европейския съюз към конвенцията на ООН от 2008 г., се улеснява от приложените към нея превод на конвенцията на български език и сравнителна таблица с предишните международни конвенции, за заменяне на които е предназначена новата конвенция.

Допълнителна информация

Допълнителна информация