Борсово право

Категория Автор

12,90 лв.

Резюме

Систематичният учебен курс по борсово право е предназначен за нуждите на преподаването на дисциплината „Борсово право“ за студентите от специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Голяма част от курса може да се ползва и от студентите от специалността „Финансов контрол“ в рамките на магистърската програма „Финансово право и финансов контрол“ за дисциплината „Банково и борсово право“.
Учебният курс дава познания за действащото позитивно право, което се съдържа в специалното законодателство за капиталовия пазар, като обхваща преди всичко Закона за публичното предлага-не на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, както и частта от Закона за Комисията за финансов надзор, отнасяща се до регулативните и надзорните функции на Комисията по отношение на инвестирането на капиталовия пазар. Към специалното законодателство принадлежи и важният Регламент 1129/2017 на Европейския парламент и на Съвета относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или при допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-514-5

Автор

Брой страници

224

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.