Банково право

Категория Автор

12,90 лв.

Резюме

Системният учебен курс по банково право е предназначен за нуждите на преподаването на дисциплината „Банково право“ за студентите от специалност „Право“ в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Голяма част от курса може да се ползва и от студентите от специалността „Финансов контрол“ в рамките на магистърската програма „Финансово право и финансов контрол“ за дисциплината „Банково и борсово право“.
Учебният курс дава познания за действащото позитивно право, което се съдържа в специалното законодателство за банковата дейност. Специалното банково законодателство обхваща основния търговски банков закон – Закона за кредитните институции, както и Закона за Българската народна банка, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за банковата несъстоятелност, а също и части от други закони, които уреждат банкова дейност. Такива са Законът за платежните услуги и платежните системи и Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Важна част от банковото законодателство е и Регламент 575/2013 г., който съдържа ред регулативни изисквания за търговските банки в рамките на целия Европейски съюз. Регламентът има пряко действие на територията на Република България в качеството ѝ на държава членка.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-486-5

Автор

Брой страници

234

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!