http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/korica_Georgi.naidenov.jpg

100-годишната парадигма

30,00 лв.

Резюме

Две са причините за преиздаването на книгата „Стогодишната парадигма“. Първата е потребността от текстове, по които да се готвят моите студенти от магистърската степен по социология за дисциплината „Съвременни трансформации на икономическите и социалните институции“. Втората е, че минаха 12 години от първото издание на книгата. Тя отдавна е изчерпана и е недостъпна (освен в интернет) за студентите и колегите. А и за широката публика. Така че преиздаването й е належащо. Вместо да предлагам второ, преработено издание, предпочитам фототипното издание. Основната причина за това е, че книгата е свидетелство на своето време. Затова искам читателите да видят това свидетелство в автентичния му вид. Но тъй като са минали 12 години от издаването на „Стогодишната парадигма“, ще се опитам накратко да отбележа няколко неща, свързани с моята теоретична работа в този период, и да насоча читателя към теми и публикации, органично свързани с проблематиката на книгата

Допълнителна информация

Допълнителна информация