Примерни тестове за държавен изпит по английски език за студенти по политология

6,90 лв.

Резюме

Целта на обучението по английски език като първи чужд език за специалност „Политология“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) е разписана в програмата на специализирания курс и е да се изградят, разширят, затвърдят и усъвършенстват знанията и уменията на студентите, за да се достигне ниво, необходимо за успешното покриване на изискванията на теста Кеймбридж фърст сертификът (Cambridge First Certificate in English), съответстващо на ниво В1 – В2 съгласно Общата европейска езикова референтна рамка на Съвета на Европа. От курса по английски език се очаква да даде на студентите системни знания за структурата и функциите на изучавания език, да постави основите на и да развие функционалната им комуникативна компетентност. Заниманията по граматика и лексика са насочени към създаване на такива чуждоезикови умения, които целят след завършване на обучението си студентите еднакво добре да се справят както с публицистичен текст, така и с политически текст от издаваната на английски език периодика, да водят беседи и да правят изявления по дадена тематика.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-460-5

Автор

Брой страници

90

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см