http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Magistarska.diplomna.rabota_Lulanski.jpg

Магистърска дипломна работа (разработване и защита)

4,00 лв.

Резюме

Изчерпан тираж. Не се предвижда нов.

Целта на настоящото методическо пособие е чрез предоставянето на информация на обучаващите се в магистратура студенти за природата и технологията на написването на дипломна работа да се промени отношението към нея и да се подобри качеството на този продукт на студентското творчество.

Изданието е с интердисциплинарен характер – неговото съдържание обхваща въпроси на философията, наукознанието, статистиката, информатиката и др. Това наложи пространственото използване на редица решения по повдигнатите въпроси в достъпните за автора литературни източници. Нещо повече – предмет на анализ са и някои решения на изследователския процес в докторантурата, които са приложими на магистърско равнище и са предизвикателство към нея.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.