http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/2.PENCHO.d.PENCHEV.Elektrifikaziata.v.stopanskata.politika.na_.BG_.do1944.05.06.2009.jpg

Електрификацията в стопанската политика на българската държава от освобождението до 1944 г.

10,00 лв.

Резюме

С предложения труд авторът си поставя за цел да разкрие мястото на електрификацията в цялостната стопанска политика на различните български правителства за периода от Освобождението до 1944 г. Тези хронологични граници донякъде съвпадат с етапите на местно и областно електрифициране. През периода до 1934 г. се осъществява местната електрификация, като още няколко години преди деветнадесетомайския преврат през 1934 г. започва подготовката за областна електрификация. По същия начин няколко години преди деветосептемврийския преврат започва подготовката за национална електрификация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация