Дивидентна политика

10,90 лв.

Резюме

Монографията е посветена на проблемите на дивидентната поли-тика на публичните дружества, търгувани на Българска фондова бор-са – София. Описани са теоретични модели, които разясняват същността на дивидентите, влиянието им върху цените на акциите и поведението на инвеститорите. На основата на емпирични данни чрез иконометрични модели се изследва дали е възможно да се прогнозира изплащането на дивиденти от компаниите, кои фактори определят каква част от печалбата ще бъде изплатена като дивидент, съществува ли връзка между цените на акциите и декларираните дивиденти на българския капиталов пазар.
В монографията се търсят отговори на въпроси, които си поставят мениджърите на компании, специалистите в областта на търговията с финансови инструменти и широк кръг инвеститори, за да обосноват решенията за управление на своите парични средства.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-525-1

Автор

Брой страници

184

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.