Управление на комуникациите в международни проекти

12,90 лв.

Резюме

Работата по международни проекти, в които си партнират организации и експерти от различни държави, налага непрекъснати комуникации, които се осъществяват в междукултурна среда. Предназначението на тази разработка е да изясни основните аспекти на управлението на проектните комуникации, както и спецификите на комуникациите в междукултурна среда в контекста на работата по международни проекти, като резюмира основните направления на теорията и практиката в посочените области с цел да повиши познанията, уменията и компетенциите на експертите по управление на проекти и да ги направи по-успешни в работата им по международни проекти.
Структурата на учебника е подчинена на следната логика: първата част е фокусирана върху основните аспекти на управлението на комуникациите в проекта, а втората – върху междукултурните комуникации, които са неизбежни в работата по международни проекти. По всяка тема в тези две направления са изяснени основните понятия, концепции, теории или модели, както и много примери от международната практика, свързани с тяхното приложение. В края на всяка тема са предложени казуси, ролеви игри, въпроси за размисъл и тестове (както и техните отговори), които подпомагат подготовката на студентите по проблематиката. Стремежът е да се запълни празнотата в учебната и професионалната литература на български език в областта на управлението на комуникациите в международни проекти, без да се повтарят вече добре разработени на български език теми в областта на управлението на проекти по принцип. В този аспект разработката има за цел да допринесе за разширяването на базата за подготовка на експерти в областта на управлението на международни проекти.

Sadarjanie_UKMP
Pages_UKMP

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-175-8

Автор

Брой страници

258

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.