http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/1.Georgi.Genov_Enio.Savov_TEORIA.I.PRAKTIKA.NA_.MEJD_.PREGOVORI_2016.jpg

Теория и практика на международните преговори

24,90 лв.

Резюме

Предложеното на вниманието на читателите издание е предназначено конкретно за студентите от специалност „Международни отношения“ (професионално направление на висше образование „Политически науки“), образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“, за икономисти-международници, политолози и юристи, както и за всички, желаещи да се запознаят по-подробно с историята и теоретичните въпроси на процеса на международните дипломатически преговори – особена и все по-важна форма на комуникациите и разбирателството между държавите в съвременния свят.

Допълнителна информация

Допълнителна информация