Приложна трансформация на теориите за международните отношения

10,90 лв.

Резюме

В своята книга „Приложна трансформация на теориите за международните отношения“ Евгения Василева успява да въведе читателя, по един завидно достъпен начин, в необятния океан на теорията на международните отношения. Често сме ставали свидетели как тази сложна материя бива анализирана чисто описателно, без да се подчертаят смисълът, значението и приложението ѝ. Много хора ограничават разбирането си за теорията на международните отношения до определени опорни точки, които биват декларирани и изброявани, но не и прилагани, доразвивани и използвани като рамки за разбиране на световната политика. В настоящата книга случаят не е такъв. Напротив, като един от най-изтъкнатите познавачи на теорията на международните отношения в България, авторът съумява да синтезира и елегантно да предаде своите знания, поднасяйки ги на достъпен език. Като че ли цялостният замисъл на книгата е да разчупи стереотипа за „тежката теория“ и да „избави от страха“ читателите, които са се заели да изградят експертиза в областта. Сложната теория е превърната в практически инструментариум за оценка, анализ и прогнози на поведението на разнообразните субекти в международните отношения. По този начин е избегнат един често срещан грях в академичната гилдия – да се говори не за да се помогне на читателя, а по-скоро авторът да демонстрира егото си и комплексните си знания. На мнение съм, че най-висша форма на просвета е онази, която успява да надмогне бариерите и да премахне ограниченията между теория и читател. За подобно нещо се изискват сериозни усилия, ерудиция и майсторство – характеристики, които „Приложна трансформация на теориите за международните отношения“ и нейният автор ни демонстрират.

Sadarjanie PTTMO
Pages PTTMO

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-243-4

Автор

Брой страници

212

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см