http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Otvorena_ikonomika.jpg

Отворената икономика

7,00 лв.

Резюме

Представеният тук материал има преди всичко учебен характер и е предназначен да улесни подготовката на студентите от специалност Международни икономически отношения по дисциплината Теория на международните икономически отношения. Авторът се е придържал към разбирането, че редица специални въпроси, отнасящи се до теорията на отворената икономика и макроикономическото регулиране, ще бъдат по-нататък изучавани в други специални дисциплини.

Целта на автора е да представи проблемите на теорията на отворената икономика, както и на съвременната макроикономическа политика, в максимално достъпна и опростена форма.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.