Операции в подкрепа на международния мир и сигурност

19,90 лв.

Резюме

Учебникът насочва вниманието към основни въпроси, свързани с операциите в подкрепа на международния мир и сигурност – от тяхното планиране и разполагане до факторите, които стоят зад решението на една държава да участва в тях. Особено внимание е обърнато на някои съвременни аспекти, които имат влияние върху сектора за сигурност и отбрана и извън разглежданите операции, като например ролята на жените, въпросът за употребата на сила от страна на международните контингенти в дадена хостстрана и използването на частни компании за постигане на заложените в мандата на една операция цели.

Учебникът е предназначен за обучение по дисциплината „Международни операции“, преподавана пред студенти в магистърска степен от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“ към катедра „Национална и регионална сигурност“ в УНСС, но може да бъде полезен в обучението и по други дисциплини от сферата на отбраната и сигурността и международните отношения.

Sadatzhanie_Dimitrov
Pages_Dimitrov

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-827-6

Автор

Брой страници

248

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см