http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/korica.MIO-VELKO-MARINOV.jpg

Международни икономически отношения: теория, система, политика

10,00 лв.

Резюме

Монографията “Международни икономически отношения: теория, система, политика” беше издадена за първи път през 1998 г. В продължение на 7 – 8 години монографията беше използвана при обучението на студентите от специалност Международни икономически отношения. През този период настъпиха обективни промени в системата на международните икономически отношения, приведеният в монографията фактически материал в значителна степен остаря. Тези две обстоятелства наложиха подготовката на ново издание на предлагания труд.

Авторът искрено се надява, че второто актуализирано издание на монографията ще бъде полезно при подготовката на студентите международници и че то ще привлече вниманието на по-широк кръг любознателни читатели.

Допълнителна информация

Допълнителна информация