http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Bistra.Boeva_.kolektiv_Korporativno.upravlenie.v.mejdunar.jpg

Корпоративно управление в международния бизнес

15,90 лв.

Резюме

Корпоративното управление е представено в неговия следкризисен формат – като устойчиво и ново. В рамките на увод, тринадесет глави и заключение са изяснени въпросите за собствеността и начините, по които тя определя правилата на корпоративното управление, как собствеността в различните си проявления и чрез различни инвеститори функционира. Пояснено е защо е необходимо да се разкрива информация и доколко е важно да се познават механиките на корпоративните ръководства при международните бизнес операции. Интердисциплинарният характер на съвременното корпоративно управление и неговото постоянно обогатяване чрез привличане на нови знания са съобразени от авторите на отделните глави.

Допълнителна информация

Допълнителна информация