Единен европейски пазар

Единен европейски пазар

14,00 лв.

Резюме

Европейската икономическа интеграция и отварянето на европейското пазарно стопанство обуславят промяната в структурата и организацията на международните икономически отношения. Тази промяна се отразява най-вече на организираните пазари в глобален мащаб в края на ХХ в. и определя еволюционните процеси през ХХІ в. Участието във вътрешния пазар от страна на членките на Европейския съюз и трети страни, както и процесът на изграждане на единния европейски пазар са сериозно предизвикателство за търговията и преструктурирането на икономиките (глобални, национални и регионални).

Допълнителна информация

Допълнителна информация