http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Monika.jpg

Европейският парламент в развитие

7,90 лв.

Резюме

Европейският парламент (ЕП) е ключова институция на Европейския съюз (ЕС). ЕС от своя странa е политическо и икономическо партньорство, което представлява уникална в световен мащаб форма на сътрудничество между своите 28 държави членки.
Съюзът е в най-новия етап от процеса на своята дългогодишна интеграция, започнала през 1950 г. с цел насърчаване на мира и икономическия просперитет в Европа. Европейският съюз е построен на базата на поредица от обвързващи договори, в които неговите членове са поели ангажимент да хармонизират законодателството си и да приемат общи политики в областта на широка гама от въпроси. С две думи, държавите – членки на ЕС, работят заедно чрез общи институции, които определят обща политика в различни области с цел постигане на колективните си цели и интереси.

Допълнителна информация

Допълнителна информация