Европейска икономическа интеграция - бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз

Европейска икономическа интеграция – бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз

15,00 лв.

Резюме

Учебникът „Европейска икономическа интеграция: бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз“ е структуриран в три части. Първата представя същността и особеностите на бюджета и бюджетната политика на Европейския съюз. Бюджетът на Съюза е представен като основно средство на Европейския съюз за изпълнение на неговите цели, приоритети и политики. Обърнато е внимание на добавената стойност, която създават бюджетните разходи. Представени са еволюцията на общия европейски бюджет, неговите основни принципи, процедурата, по която той се приема, бюджетната технология и инструментите за неговото управление и изпълнение, както и контролът върху изпълнението на бюджета на Европейския съюз. Специално внимание във втората и третата част е обърнато съответно на приходната и разходната част на бюджета на Европейския съюз.

Допълнителна информация

Допълнителна информация