Резюме

Европейската икономика се появи и утвърди като понятие едва в края на миналия век, когато започна реализацията на най-високата фаза на европейската икономическа интеграция – икономическият съюз на държавите – членки на ЕС. Отнесен към Еврозоната, икономическият съюз се реализира в икономически и паричен съюз. Но въпреки достигнатата високата степен на интеграция, икономическият съюз, в това число и Еврозоната, останаха в плен на двойствения характер на самия Европейски съюз. Този двойствен характер е резултат от съчетаването в системата на управление както на елементи на наднационално регулиране, така и на традиционни междудържавни отношения. Двойственият характер на процесите, протичащи в Европейския съюз, това сложно и понякога противоречиво преплитане на наднационални и национални компетенции, се отразява и на европейската икономика и ѝ придава също такъв двойствен и често противоречив характер.

Кръгът от потенциални читатели на тази книга далеч не се ограничава само до студентите, изучаващи дисциплината „Европейска икономика“ или сходни дисциплини, свързани с Европейския съюз. Книгата може да е изключително полезна също и за хората, ангажирани на теория и практика, по един или друг начин с европейските институции, политики, програми, проекти, което означава, че тя може да е полезна почти за всеки.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.