Външна политика на Великобритания идентичност, роля и интереси в съвременния свят

12,00 лв.

Резюме

Настоящата книга представя систематизирано и аналитично външната политика на Великобритания след средата на ХХ в. Целта ѝ е тематично и хронологично да представи ключови казуси, проблеми, процеси и решения от британската външна политика от края на Втората световна война до 2010 г. Долната граница на периода е определена условно и се свързва с комплексната промяна в характера и структурата на международната система след края на Втората световна война, началото на Студената война и конфронтацията в рамките на двуполюсния модел на международните отношения. Изследваният период завършва с управлението на Лейбъристката партия от 1997 до 2010 г.

Допълнителна информация

Допълнителна информация