Въведение в управлението на веригите за доставка

31,90 лв.

Резюме

Съвременните компании са изправени пред редица предизвикателства при осъществяването на своята дейност. Бизнес средата, в която те оперират, се характеризира с динамика, интензивна конкуренция и висока степен на несигурност и риск. Колебанията в търсенето на пазарите стават все по-големи и непредсказуеми, а конкуренцията между стоките и услугите, предлагани на тези пазари, се засилва. Всички тези фактори налагат компаниите да предприемат необходимите действия, за да се адаптират към новите условия. Производството на стоки и предоставянето на услуги, които клиентите търсят, изискват от компаниите да обръщат все по-голямо внимание както на ресурсната си обезпеченост – по отношение на дизайна, производството и транспортирането на продуктите на доставчиците, така и на своето собствено производство и дистрибуция до клиентите. Същевременно те трябва непрекъснато да си дават отговор на въпроса какво реално търсят техните крайни клиенти. Следователно, за да са способни да осъществяват успешен бизнес, компаниите трябва да са все по-тясно обвързани със своите бизнес партньори – доставчици и клиенти.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-655-5

Автор

Брой страници

346

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.