http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/koriza_Todor_Todorov_BULGARIA.I.ZAPADNITE.jpg

България и Западните Балкани

11,90 лв.

Резюме

Настоящото изследване цели да се разкрие алгоритъм, чрез който малки държави като България да могат успешно да отстояват своята сигурност, възползвайки се от духовното си наследство.

Допълнителна информация

Допълнителна информация