Ценности срещу интереси в политиката

30,00 лв.

Резюме

Ценностите и интересите са широко интерпретирани в литературата и са анализирани от различни науки – философия и антропология, социология и икономика, психология и културология, право и политология. В този смисъл да се пише за ценности и интереси е и лесно, и трудно. Лесно, защото съществува многобройна научна литература и исторически и философски текстове; трудно, поради същите причини – изисква се изключителна и целенасочена концентрация, за да не се загуби човек в огромното количество изследвания, а да намери и открои този аспект, от който се интересува.
Ценностите и интересите (по отделно) на равнището на политиката също намират своите задълбочени изследвания в специализираната литература. Малко на брой обаче са изследванията на връзката (съотношението) на интересите и ценностите в политическата сфера. При това по-скоро се изследват конкретни интереси и конкретни ценности в политиката – като проявления и съдържание, а не теоретичните аспекти на тази връзка.
Ето защо, насочваме изследването към темата ценности и интереси в политиката, с важната уговорка, че разглеждаме проблема само на теоретично равнище и предимно в дискурса на политическата философия и политическата теория.

Sadarjanie
Uvod

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-657-9

Автор

Брой страници

262

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см