Търговски отношения на Европейския съюз с Азия

17,90 лв.

Резюме

Учебното помагало „Търговски отношения на Европейския съюз с Азия“ има за цел да разшири знанията на студентите по дисциплината „Търговска политика на ЕС“, като задълбочи разбирането им за икономическите и търговските отношения на Съюза с най-бързо развиващия се икономически регион в света през последните десетилетия.
Помагалото представя и обяснява основни моменти от общата търговска политика на ЕС – нейните цели, подходи и инструменти, като обвързва тяхното практическо приложение в региона на Азия. Поради голямата разнородност на азиатските страни – по географско разположение, икономическо развитие и търговия – търговските отношения на Съюза с тях са разгледани и представени последователно както по региони, така и по страни, с акцент върху най-големите търговски партньори на ЕС в Азия. Представени са анализи, на базата на статистически данни и изчисления, за двустранната търговия на ЕС с отделните страни и региони, за основните експортни и импортни стокови групи, както и за обема на търговията с услуги и преки чуждестранни инвестиции. Анализирани са основните тенденции, възможностите и рисковете за ЕС и основните му търговски партньори.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-601-2

Автор

Брой страници

180

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.