Външни отношения на европейския съюз

19,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник е базиран на съществуващия фактологичен компендиум „Външни отношения на Европейския съюз“ от 2014 г. с автор доц. д-р Пламен Ралчев и предоставя обновено и видоизменено съдържание, адаптирано за учебните цели на бакалавърските програми по „Европейска икономика и политика“ и „Международни отношения“ и по-специално за курсовете Външни отношения на Европейския съюз, Европейска политика на съседство, Общи политики на Европейския съюз, преподавани на студентите от УНСС. Той съдържа официална информация и документи по темата от Европейския парламент (ЕП), Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Европейската комисия (ЕК), Съвета на ЕС, както и избрани части от Лиса­бон­ския договор, касаещи външните отно­шения на Европейския съюз в тяхното тематично и функционално разнообразие.
Изданието има както обучителен, така и информационно-справочен характер и цели да даде базови знания по ключови теми, свързани с външната дейност на Съюза. Учебникът съпътства монографичните изследвания на авторите – „Външни действия и въздействия на Европейския съюз: нормативни и стратегически аспекти“; „Международни комуникации на Европейския съюз: идентичност, разпознаваемост, послания“ и „Сигурността и отбраната на ЕС след Лисабонския договор и Стратегическата концепция на НАТО от 2010 г.“. В тях са анализирани конкретни проблеми, с които студентите и читателите могат да се запознаят допълнително. Темите са разработени, включвайки следните общи компоненти – нормативна основа, същност и цели, институционални аспекти, стратегическа визия и инструменти, които карат читателя да търси причинно-следствената връзка между фактите, явленията, събитията и процесите. Въпросите и задачите в края на всяка глава, съчетаващи методи на формалното и неформалното образование, развиват аналитичното, критичното и творческото мислене, както и трансверсалните компетентности за работа в екип, комуникационните и презентационните умения.
Изданието е полезно и за всички европейски граждани, които желаят да се докоснат до уникалната същност на Европейския съюз като организация sui generis, разполагаща с палитра от инструменти за външна дейност.
„Външни отношения на Европейския съюз“ се фокусира върху политиките за международно сътрудничество и развитие, за хуманитарна помощ, за търговия, за сигурност и отбрана, за съседство и разширяване, които дават възможност за отлично позициониране на ЕС в световен план и за утвърждаването му освен като „мека сила“, също и като „интелигентна и преобразуваща сила“.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-654-8

Автор

,

Брой страници

196

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см