Теория и история на цивилизациите

Теория и история на цивилизациите

17,90 лв.

Резюме

Учебникът „Теория и история на цивилизациите“ е предназначен за студентите от специалност „Социология“ в ОКС „бакалавър“, а също и от специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ в професионално направление  „Обществени  комуникации  и  информационни  науки“.  През  учебната 2014/2015 г. пред тези студенти започна да се чете учебната дисциплина „Теория и история на цивилизациите“.

Основната цел на курса „Теория и история на цивилизациите“ е да запознае студентите с основните закономерности на развитието на локалните, световните и глобалната цивилизации, с историята и съвременното развитие на няколко значими цивилизации. Разглеждат се и противоречивите отношения между някои от най-мощните цивилизации в съвременността.

Учебникът се състои от две части. В първата част – „Обща характеристика на цивилизационното развитие“, в рамките на пет глави се разглеждат същността на цивилизационния подход, видовете и етапите в развитието на цивилизациите, цивилизационните цикли, факторите за формиране на социалния генотип на цивилизациите, неолитната революция, цивилизационната генетика, факторите, влияещи върху формирането на генотипа и фенотипа на цивилизациите, и т.н. Във втората част – „История и съвременност“, в рамките на седем глави се разглеждат историята и съвременните проблеми в развитието на няколко най-значими цивилизации. Показва се ролята на западната и китайската цивилизация за формиране облика на глобалната цивилизация. Разкрива се ролята на ислямската и източноправославната цивилизация. Разглеждат се противоречивите взаимоотношения между цивилизациите. Търси се мястото на българското общество между Изтока и Запада.

Sadarjanie_G.Naidenov.Teoria.i.istoria.na.civilizaciite2017
Страници

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-954-644-978-8

Автор

Брой страници

372

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см