http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.M.Dimitrov_TEORIA_na.veroiatnostite.jpg

Теория на вероятностите

Категория Автор

7,00 лв.

Резюме

Книгата е написана на основата на лекциите, които авторът чете в УНСС, като целта му е да се подпомогнат студентите при развитие на теоретико-вероятностната им интуиция, така необходима при построяване на математическите модели на реалните случайни явления. Предлагат се познания в областта на математическия анализ в обема на курсовете по Висша математика или Математически анализ.

Допълнителна информация

Допълнителна информация