МАТЕМАТИКА І примерни тестове за самоподготовка на студенти в икономическите ВУЗ

МАТЕМАТИКА І примерни тестове за самоподготовка на студенти в икономическите ВУЗ

12,00 лв.

Резюме

Учебното пособие е предназначено за студентите от УНСС. Съдържанието съответства напълно на учебната програма по Математика І. Изложението на всяка тема включва необходимите теоретични сведения (следвани са идеите от учебника на доц. д-р Д. Тодоров). Предложени са тестове за самоподготовка, които са подходящи за проверка на придобитите знания. Книгата може да се използва и от студентите в другите икономически университети в страната.

Допълнителна информация

Допълнителна информация