Математика за икономисти - I част

Математика за икономисти – I част

15,00 лв.

Резюме

В предлаганата на вниманието на нашите читатели книга са разгледани някои раздели от математиката, които по мнението на авторите са необходими за изграждането на съвременните специалисти по икономика. В много страни, в това число и у нас, се наблюдава изместване на приоритетите от техническите към хуманитарните и икономическите науки. Много наши университети и колежи разкриха специалности, в които се изучава икономика. Естествено възниква въпросът дали икономическата наука в бъдеще може да стане точна наука, която ще дава точни прогнози, безупречни доказателства. Очевидно отговорът на този въпрос е свързан с възможността за приложение на математиката в икономиката. Независимо от широко разпространеното мнение, че в икономиката е достатъчно да се прилагат елементарни аритметични действия, а висшата математика е нужна само на естествените и техническите науки, един бегъл поглед върху съдържанието на международните списания по икономика и изследванията, за които се присъждат Нобелови награди по икономика, показва, че такава теза е несъстоятелна.

Допълнителна информация

Допълнителна информация