http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Bojinov_2_chast_MATEMAT2001.jpg

Математика - втора част

Категория Автор

10,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от Университета за национално и световно стопанство и е съобразен с учебните програми както на общия курс по Математика за всички специалности в УНСС, така и с по-широките програми за дисциплините Математически анализ и Диференциални уравнение за специалност Информатика. Главите обхващащи материала на общия курс по Математика, с снабдени с достатъчен рой примери и задачи, които са полезни и за самостоятелна работа на студентите.

Учебникът може да се използва и от студентите в останалите икономически университети в страната, както и във факултетите с икономическа насоченост в другите университети, а също и от студентите по Информатика в другите университети, изучаващи дисциплините Математически анализ и Диференциални уравнения.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.