http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/1.BOJINOV_LINEAR-OPTIMISATION_2015.jpg

Линейно оптимиране

Категория Автор

7,90 лв.

Резюме

Допълнителна информация

Допълнителна информация