http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/01/Kostadin.Sheiretski_2_LEKZII.PO_.jpg

Лекции по математика

11,90 лв.

Резюме

Учебникът включва теми от учебната програма по Mатематика I за специалностите в УНСС. То следва материала, използван от автора в своите лекции. Изложението е строго, обширно по-обем, като целта е подпомагане на студентите при самостоятелната им подготовка преди изпит. Избягва се подходът „може да се докаже“, „лесно може да се прецени“, като се следва строгата логическа връзка.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.