Висша математика за икономически ВУЗ - I част

Висша математика за икономически ВУЗ - I част

Категория Автор

15,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от УНСС, както и за сродните на него университети и висши учебни заведения. Той е съобразен с учебните програми по математика за всички специалности в УНСС. Написан е на основата на многогодишния преподавателски опит на автора. Въпросите от линейната алгебра са намерили широко място в изложението на материала. По преценка на автора някои доказателства съзнателно са пропуснати. Понятието линейно пространство и в частност n-мерното векторно пространство е обединяващо звено на включените в учебника разнообразни теми. Затова на него е отделено достатъчно внимание. Аналитичната геометрия на правите в равнината е развита на векторна основа за по-добро разбиране на разгледаните геометрични аспекти на линейното оптимиране. Съществена част от включения учебен материал е посветена на линейното оптимиране и неговото приложение в икономиката. Към всеки параграф са включени решени задачи, за да се покаже приложната страна на разглежданите въпроси. Предложени са и много задачи за самостоятелна подготовка.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.