http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1Klasova.jpg

Цените в управлението на маркетинга на инвестиционни стоки

15,00 лв.

Резюме

Налице е нарастваща необходимост от изследване върху маркетинговото управление на цените на инвеситиционните стоки във връзката му с управлението на икономическата система и с управлението на фирмата. В труда е направен опит да се отговори на тази потребност, като се постави и обоснове логическата обвързаност между три недостатъчно анализирани в съвкупност елемента – стратегическо управление, маркетинг и цени на инвестиционни стоки.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.