Фондовете на Европейския съюз и икономическото развитие на България

16,90 лв.

Резюме

Установяването на дипломатически отношения и формализирането на външноикономическите връзки на България с ЕО/ЕС откриват пред страната възможността да разполага с гарантиран източник на допълнителен – екзогенен и безвъзмезден (само в строго определен аспект) за националната икономика – финансов ресурс от бюджета на Общността. С официалното откриване на процедурата по преговорите за членство (1999 г.) и особено след формалното присъединяване на България към ЕС (01.01.2007 г.) тази възможност придоби по-големи мащаби и нови измерения. Междувременно в България, макар и с известен лаг във времето, тази възможност получи широк обществен отглас, превръщайки се в една от най-коментираните, редовно присъстващи в дневния ред на обществото теми. Разбира се, в това няма нищо необичайно, съдейки по практиката на страните с по-богат (в исторически аспект) опит в тази област.

По-различното, а до известна степен и специфично за България, е обстоятелството, че дискусиите по темата вече повече от дванадесет години се водят на основата на тези, аргументирани в практиката на други държави, преобладаващата част от които се характеризират с коренно различен режим на социално-икономическо и културно развитие през втората половина на ХХ век спрямо този на България. Нещо повече, въпреки че програмният период на ЕС за времето 2007 – 2013 г. е към своя край и вече усилено се работи по перспективата за 2014 – 2020 г., предметът на политическите дебати и публичните дискусии в България по темата „европейски фондове“ свидетелства за отсъствие все още на цялостна оценка за потенциала на възможността България да ползва финансов ресурс от определена група фондове на ЕС.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-419-3

Автор

Брой страници

320

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.