Типология на телевизионните зрители (Методология и емпирични резултати)

Типология на телевизионните зрители (Методология и емпирични резултати)

8,00 лв.

Резюме

Предлаганата книга е своеобразно продължение на докторската дисертация на автора на тема „Сегментиране на телевизионната аудитория на основата на зрителските навици”. Предложени са подробни указания и обяснения на методологическите процедури, както и конкретни насоки за емпиричната реализация на изследването. В нея подробно, нагледно и последователно са показани „тънкостите” на изследователския подход, в т.ч.- избор и обосновка на метод за събиране на данни, структура и обоснова на въпросник, методи за емпирично реализиране на случайна извадка, указания за обработка на данните с помощта на софтуерна програма SPSS. Процедурите за обработка на данните с SPSS са обяснени обстойно на съответните места в текста и са демонстрирани визуално чрез отпечатване на работните прозорци на програмата SPSS.

Допълнителна информация

Допълнителна информация